Đóng

Tiêu đề Slider

Trích đoạn ngắn

Tiêu đề Slider

Trích đoạn ngắn

Sự kiện mới

Tháng Sáu 1, 2017

Mediation for stress relief workshop

  • Time: Sunday morning, 28/05/2017, 7:30 – 9:30 am.
  • Location: Luminus Smoothies, 280 Pasteur, District 3, HCMC.

Hosted by OpenM & Guests are Thai experts from International Peace Initiative which teaches meditation and yoga.

This workshop is design to help attendees reducing the stress and practicing zen.

OpenM-giaitoastress-LuminusSmoothies1 Workshop Thiền - giải tỏa stress trong không gian xanh ở Luminus Workshop Thiền - giải tỏa stress trong không gian xanh ở Luminus Workshop Thiền - giải tỏa stress trong không gian xanh ở Luminus Bên cạnh việc chia sẻ với nhau về cách giải tỏa stress, các kiến thức về những liệu pháp giải độc tâm lí, các học viên OpenM cũng được chuyên gia Thái Lan hướng dẫn thực hành các bài tập thiền, trong không gian nhẹ nhàng, dịu mát của Luminus Smoothies. Bên cạnh việc chia sẻ với nhau về cách giải tỏa stress, các kiến thức về những liệu pháp giải độc tâm lí, các học viên OpenM cũng được chuyên gia Thái Lan hướng dẫn thực hành các bài tập thiền, trong không gian nhẹ nhàng, dịu mát của Luminus Smoothies. Bên cạnh việc chia sẻ với nhau về cách giải tỏa stress, các kiến thức về những liệu pháp giải độc tâm lí, các học viên OpenM cũng được chuyên gia Thái Lan hướng dẫn thực hành các bài tập thiền, trong không gian nhẹ nhàng, dịu mát của Luminus Smoothies.

 

 

Events Related