Đóng

Tiêu đề Slider

Trích đoạn ngắn

Tiêu đề Slider

Trích đoạn ngắn

Sự kiện mới

Tháng Mười 2, 2016

Soursop Pop – Mango (Sinh tố mãng cầu xoài)

sinh-to-mang-cau-xoai-soursop-pop-smoothies Soursop Pop - Mango (Sinh tố mãng cầu xoài)

Mãng cầu – xoài

sinh-to-mang-cau-dau-soursop-pop-smoothies Mãng cầu - xoài, mãng cầu -f dâu

Mãng cầu – dâu

Đặt món tại ORDER ONLINE

Thành phần:

 Mãng cầu – xoài, mãng cầu – dâu
( Soursop – mango, soursop – strawberry )

Năng lượng: 
Sinh tố mãng cầu xoài chứa 167 Calories

Miêu tả:

– Có vị chua, thơm vị mãng cầu và xoài

– Sinh tố mãng cầu xoài thể kết hợp với chia seed, collagen, creatine, weightloss,…

– Cải thiện sức khoẻ, tăng năng lượng

Beauty Mode Related