Đóng

Tiêu đề Slider

Trích đoạn ngắn

Tiêu đề Slider

Trích đoạn ngắn

Sự kiện mới

Tháng Tư 4, 2017

Sun Citrus (Sinh tố yourt cam)

Sun Citrus (Sinh tố yogurt cam)

Yogurt Hy Lạp, xoài, chuối, thơm, nước ép cam ( Greek yogurt, mango, banana, pineapple, orange juice ) Vị chua, thơm vị cam. Tăng cường năng lượng

Đặt món tại ORDER ONLINE

Thành phần:

 Yogurt Hy Lạp, xoài, chuối, thơm, nước ép cam
( Greek yogurt, mango, banana, pineapple, orange juice )

Năng lượng: 
Sinh tố yogurt cam chứ 153 Calories

Miêu tả:

– Sinh tố yogurt cam có vị chua, thơm vị cam

– Có thể kết hợp với whey protein, chia seed, collagen, creatine

– Cải thiện sức khoẻ, tăng cường năng lượng

Menu Related