PROTEIN PRO (VANILLA/CHOCOLATE)

73,000

Thành phần: – Chuối, sữa tươi, bột Whey Protein (Flavor: Vanilla/Chocolate) Năng lượng: – 264 Kcal

PHỦ BỀ MẶT
CHẤT BỔ SUNG
So sánh
SKU: Sinh tố Category: