SAIGON MANGO (SINH TỐ YOGURT XOÀI)

67,000

Thành phần: – Yogurt Hy Lạp, xoài, thơm, nước ép chanh dây Năng lượng: – 192 kcal

PHỦ BỀ MẶT
CHẤT BỔ SUNG
So sánh