SOURSOP POP – MANGO/STRAWBERRY (SINH TỐ MÃNG CẦU XOÀI/DÂU)

53,000

Thành phần: – Mãng cầu – xoài/ mãng cầu – dâu Năng lượng: – Soursop Pop Mango: 267 kcal – Soursop Pop Strawberry: 181 kcal

PHỦ BỀ MẶT
CHẤT BỔ SUNG
So sánh
SKU: Sinh tố Category: Tag: