IQF Blueberries (Việt quất tươi đông lạnh)

300,000480,000

Thành phần: Việt quất đông lạnh nhập khẩu từ Mỹ

So sánh
SKU: Healthy Snack Category: Tag: